English

Pražský trh nemovitostí

Nemovitost jako investice

Koupě bytu nebo rodinného domu se opět jeví, vzhledem k nedávnému poklesu cen, jako atraktivní investice.

Jak probíhá proces prodeje/koupě nemovitosti a úhrada kupní ceny?

Kupující a prodávající se dohodnou na podmínkách prodeje. Kupující pak obvykle složí kupní cenu do notářské úschovy nebo na vázaný účet v bance, kde jsou prostředky uchovány po dobu, než je vlastnické právo převedeno na kupujícího. Peníze jsou prodávajícímu uvolněny po předložení dokladu o registraci nemovitosti na kupujícího jako vlastníka.

Jaké daňové povinnosti vyplývají z vlastnictví a prodeje nemovitosti?

Daň z nemovitosti: Všechny nemovitosti podléhají roční nominální dani v závislosti na poloze a velikosti nemovitosti. Typický třípokojový byt v centru bude například podléhat dani cca 1 000 Kč ročně.

Daň z převodu nemovitosti: Kdykoli dojde k prodeji nemovitosti a převodu vlastnického titulu, platí se daň z převodu nemovitosti, a to 4 % z odhadní nebo prodejní ceny, vždy z té, která je vyšší. Tuto daň vždy platí prodávající, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Pokud máte zájem projednat tyto záležitosti podrobněji, neváhejte nás kontaktovat.