English

Přesídlení do ČR

Continental Realty zajišťuje přesídlení pracovníků mezinárodních společností a rodin diplomatů do České Republiky. Naši specialisté jsou připraveni pro Vaše příchozí zaměstnance profesionálně zabezpečit všechny aspekty spojené se stěhováním do Prahy a s orientací v novém prostředí.

Naše služby zahrnují:

  • Povolení k pobytu, víza a cla
  • Mezinárodní stěhování
  • Prezentace vhodného bydlení
  • Nabídka mezinárodních škol, zdravotnických zařízení, obchodů
  • Orientace ve městě, veřejná doprava
  • Nabídka interiér designu, úklidové firmy, pojištění